Rozwód a orzeczenie sądu o korzystaniu z mieszkania

Rozwód a orzeczenie sądu o korzystaniu z mieszkania

W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków, jeśli zajmowali wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie dalszego korzystania z tego mieszkania przez strony. Orzeczenie to określa sposób korzystania przez byłych już małżonków z poszczególnych pomieszczeń, np. przyznaje żonie i dzieciom prawo wyłączne do 2 pokoi, mężowi do 3go pokoju, a pozostałe pomieszczenia do wspólnego użytkowania. W pewnych sytuacjach Sad może nie rozstrzygać o sposobie korzystania i podziału mieszkania, jeżeli rozwiedzione osoby nie zgadzają się na taki podział, a jednocześnie brak rozstrzygnięcia w tej kwestii nie narusza w jakikolwiek sposób interesów dla dobra dzieci. Orzeczenie Sadu w tym zakresie podlega egzekucji w myśl Kodeksu postępowania cywilnego. Gdy Sąd orzeka o sposobie korzystania przez strony z mieszkania, nie ma znaczenia tytuł prawny poszczególnych stron do tego lokalu. Fakt, iż mieszkanie jest wyłączną własnością tylko jednego z małżonków, nie ma w tym aspekcie znaczenia. Na rozprawie rozwodowej Sąd może również ustalić zakres kosztów ponoszonych przez strony w utrzymaniu mieszkania. Gdyby jednak jedno z małżonków nie ponosiło zasądzonych w tym zakresie kosztów, może to być przedmiotem oddzielnego postępowania jako sprawa cywilna.

[Głosów:1    Średnia:5/5]