PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Wybór gotowego projektu nie kończy etapu formalności. Teraz nasz wybrany projekt trzeba dostosować do działki, na której obszarze ma stanąć. Niezbędna jest aktualna mapa, na której projekt będzie sporządzany. Kiedy kupujemy gotowy projekt, nie oznacza to, że może być on automatycznie wybudowany na naszej działce. Trzeba go dostosować do konkretnej działki, czasami adaptować do warunków tu panujących. Firma sporządzająca projekt architektoniczno-budowlany musi brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie w dokumencie o warunkach zabudowy. W skład gotowego projektu musza wchodzić wszystkie rozwiązania techniczne, opisy techniczne, projekty instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci centralnego ogrzewania, ewentualne sieci gazowej. Architekt opracowując projekt indywidualny konsultuje się z nami, wprowadza pewne zmiany, które są wynikiem naszych sugestii. Efektem jest projekt indywidualny naszego budynku, który musi zawierać takie same elementy jak projekt gotowy. Adaptacja projektu gotowego do naszej działki jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Inwestor z reguły kupując gotowy projekt otrzymuję zgodę na przeprowadzenie niektórych drobnych zmian bez potrzeby konsultacji. Adaptacji gotowego projektu może dokonać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

[Głosów:1    Średnia:4/5]