Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest są to środki pieniężne pożyczane w celu wybudowania lub też kupna jakiejś nieruchomości np. domu. Jest to kredyt długoterminowy którego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka czyli prawo do lokalu czy innej nieruchomości. Kredyt ten dzieli się różnie. Głównym podziałem jest podział ze względu na cel a mianowicie kredyt hipoteczny, kredyt budowlano hipoteczny a także pożyczka hipoteczna. Kredyt hipoteczny są to środki pieniężne przeznaczone na zakup domu, mieszkania czy innej nieruchomości. Kredyt automatycznie przelewany jest na konto osoby sprzedającej daną nieruchomość. Kredyt budowlano hipoteczny jest to kredyt przeznaczony na budowę jakiegoś obiektu budowlanego. Celem tego do wniosku o takie świadczenie pieniężne dołącza się także faktury i inne pisma potwierdzające trwanie budowy lub też jej zamiar. Pożyczka hipoteczna natomiast są to środki pieniężne przeznaczone na dowolnie wybrany cel nie koniecznie związany z budowaniem jakiegoś obiektu. Kredyt ten dzieli się także ze względu na walutę a mianowicie są to kredyty w walucie krajowej czyli w tym przypadku polski złoty lub też kredyty walutowe czyli w innej walucie niż obowiązuje w kraju np. w euro czy frankach.

[Głosów:1    Średnia:4/5]