ETAPY TWORZENIA ŁAW

ETAPY TWORZENIA ŁAW

Przygotowując się do samodzielnego wykonania fundamentów w pierwszej kolejności należy odpowiednio wyznaczyć ich miejsce. Jest to możliwe dzięki oznaczeniu osi geometrycznych budynku oraz punktów najbardziej charakterystycznych dla niego. W chwili, gdy wiemy już gdzie powinien znajdować się wykop musimy go ogrodzić. W odległości około 50 cm od brzegu planowanego wykupu powinniśmy umieścić paliki, a do palików poziomo przytwierdzić deski. W kolejnym kroku do desek przymocowujemy stalowy drut wiązałkowy. W ten sposób tworzymy ławy drutowe określające położenie naszego wykopu. Drutu lepiej nie zastępować innym materiałem, przykładowo sznurkiem, gdyż będzie on zbyt elastyczny. W obszarze poza zakresem prac ziemnych powinniśmy umieścić reper. Reper stanowi punk odniesienia względem, którego dokonywać będziemy pomiarów wysokościowych. Reper musi znajdować się w miejscu, które nie będzie narażone na obsuwanie się w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Przed rozpoczęciem wykopów musimy usunąć górną warstwę ziemi. Jest to warstwa do głębokości około 30 cm. Można dokonać tego ręcznie, za pomocą łopaty, lub też wynająć specjalną maszynę budowlaną. Usuwana ziemia może być składowana na niewielkich pryzmach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]