ciepły montaż okien

Rozwód a orzeczenie sądu o korzystaniu z mieszkania

Rozwód a orzeczenie sądu o korzystaniu z mieszkania

W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków, jeśli zajmowali wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie dalszego korzystania z tego mieszkania przez strony. Orzeczenie to określa sposób korzystania przez byłych już małżonków z poszczególnych pomieszczeń, np. przyznaje żonie i